Voldspolitik

Formål:

Voldspolitikken skal være med til at skabe synlighed, ensartethed og sammenhæng i arbejdet med at forebygge vold, trusler om vold og håndtering af voldsomme hændelser på Produktionsskolen. Skolen skal være et trygt sted for såvel ansatte som elever.

Definition:

Der er tale om vold, trusler om vold eller voldsomme hændelser, når en ansat eller en elev:
  • Lider fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, skub, knivstik, kvælningsforsøg og bid eller lignende
  • Lider psykisk overlast i form af nedsættende bemærkninger, ydmygelser eller verbale og nonverbale trusler
  • Føler sig truet fysisk eller psykisk
  • Reagerer psykisk på risiko for fysisk vold og trusler om vold
  • Overværer chokerende og voldsomme hændelser

Mål:

  • At forebygge og mindske vold på arbejdspladsen og dermed sikre tryghed for alle ansatte og elever
  • At mindske følgevirkningerne af voldsomme hændelser
  • At sikre, at ansatte, der udsættes for vold og trusler om vold, tilbydes krisehjælp og får mulighed for at bearbejde voldelige episoder
  • At inddrage eleverne i arbejdet med at forebygge vold
 

Sådan griber skolen ind:

Skolen tager altid hånd om dem, der bliver angrebet.
Hvis en elev selv udsættes for fysisk eller psykisk vold eller ser andre, der udsættes for vold, har eleven pligt til at melde det straks til den nærmeste faglærer eller leder.

Hjælp til den voldsramte

Faglæreren eller lederen sørger for hjælp og støtte til den voldsramte og evt. andre elever og kolleger, der har overværet overfaldet. Det kan fx være i form af lægebehandling og psykologhjælp. Faglæreren eller lederen sørger også for, at den voldsramte ikke skal være alene i timerne efter voldsepisoden og vælger evt. en støtteperson.

Konsekvenser for voldsudøvere

Udøver man vold, bliver man bortvist fra skolen med øjeblikkelig virkning. Det gælder også ved grov mobning. De videre konsekvenser afhænger af voldens karakter og en vurdering af den konkrete situation.Hvilke nærmere initiativer der skal iværksættes, beslutter faglæreren og forstanderen. Der skal altid indkaldes til et orienterende lærermøde, samme dag.

Produktionsskolen

 Tårnvej 135  •  7200 Grindsted  •  Tel.: +45 61 13 61 76  •  CVR: 26072891  • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.