Rusmiddelpolitik

Formålet med skolens rusmiddelpolitik er, at den skal være en hjælp til elever, der måtte have et forbrug af rusmidler, som indvirker på deres hverdag og evne til at deltage i skolens produktion og undervisning. Politikken skal også medvirke til, at alle kan færdes trygt på skolen og respekteres for et fravalg omkring brug af rusmidler. 


Alle på Produktionsskolen er aktive omkring indsatsen mod rusmidler. Her er det vigtigt, at vi er åbne og agerer tydelig i forhold til vores politik

Ved indskrivning bliver eleven orienteret om vores rusmiddelpolitik

Definition: Ved rusmidler forstås tobak, alkohol og euforiserende stoffer og kan inddeles i de lovlige rusmidler og de ulovlige rusmidler.

 

Lovlige rusmidler

(Alkohol og tobak)

Eleven må ryge på den anviste plads på skolen, såfremt rygningen foregår sporløs.

 Det er ikke tilladt:

$1·         at være i besiddelse af eller indtage alkohol i forbindelse med skolens aktiviteter. I forbindelse med særlige arrangementer kan der dispenseres for indtagelse af alkohol.

$1·         at møde på skolen i alkoholpåvirket tilstand og opfattes som misbrug af rusmidler. Eleven bliver sendt hjem.


Ulovlige rusmidler

(Euforiserende stoffer, herunder hash, svampe og lightergas)

Det er ikke tilladt:

$1·         at være i besiddelse af eller indtage ulovlige rusmidler i forbindelse med skolens aktiviteter og på skolens område i øvrigt.

$1·         at handle med, formidle eller overdrage ulovlige rusmidler i forbindelse med skolens aktiviteter og på skolens område i øvrigt.

$1·         at være på skolen i påvirket tilstand og opfattes som misbrug af rusmidler. Eleven bliver sendt hjem.


 

 

 

Handleplan

Når vi arbejder med rusmiddelproblematikker, arbejder vi altid 2 medarbejdere sammen.Besiddelse af eller indtagelse af alkohol (lovlige rusmidler)Besiddelse eller indtagelse af ulovlige rusmidler samt ved handel, formidling eller overdragelse af ulovlige rusmidler eller ved begrundet mistanke herom $1· Medfører øjeblikkelig bortvisning fra skolen. Hvis eleven er under 18 år, underrettes forældrene. Hvis eleven er over 18 år orienteres Jobcentret. Elevens UU-vejleder får altid besked om ophøret på skolen.Møde på skolen i alkoholpåvirket tilstand (lovligt rusmiddel)

Eleven sendes hjem og kan møde igen på skolen, når vedkommende er ædru. Er eleven under 18 år bliver forældrene/værgen bedt om at hente vedkommende.

Hvis eleven flere gange møder i alkoholpåvirket tilstand indkalder faglæreren eleven, misbrugskonsulent, forstander og evt. forældre/værge til et møde om det videre forløb.


Møde på skolen i påvirket tilstand (ulovlige rusmidler)


$1· Der kan ske indskrænkninger i arbejdet med maskiner på værkstederne og muligheder for praktik. Eleven underskriver en seddel, hvor reglerne er skitseret ved start på værkstedet

Har eleven en adfærd, der giver anledning til bekymring (temperament, kommer for sent, udebliver og lignende), beder vi om, at eleven aflægger en urinprøve. For elever under 18 år orienteres forældre/værge om prøven
Kan eleven ikke aflægge urinprøve i løbet af 1 time eller 2, eller hvis eleven nægter at få taget prøven, betragtes det som en positiv prøve
Et kendt forbrug gør, at eleven ikke kan modtage skoleydelse i forbindelse med køretimer i skoletiden
Er prøven positiv:

$1· sendes eleven hjem og kan komme til møde dagen efter

$1· tilbydes eleven at fortsætte på skolen, hvis vedkommende går i dialog med misbrugsbehandler med henblik på at kunne aflægge en negativ prøve

$1· er der mødepligt til behandling/samtaler

$1· er eleven under 18 år, orienteres forældre eller værge, og der udarbejdes en underretning til familieafdelingen. Herefter iværksætter familieafdelingen behandlingen

$1· er eleven over 18 år, kontaktes Nærbehandlingen med henblik på opstart af forløbProduktionsskolen

 Tårnvej 135  •  7200 Grindsted  •  Tel.: +45 61 13 61 76  •  CVR: 26072891  • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.