RKA

Hvad er RKA?

RKA er et værktøj, vi anvender i det pædagogiske arbejde med eleven. Vi evaluerer dine faglige, personlige og sociale kompetencer. I samarbejde med din faglærer udarbejdes der nye mål, som løbende evalueres.

Hvordan gør vi?

Produktionsskolen arbejder kontinuerligt med den enkelte elevs udvikling, og foretager løbende evaluering inden for de faglige, sociale og personlige kompetencer. Som værktøj til dette arbejde anvendes real kompetence afklaring – også kaldet RKA. Her vises taksonomien for hver kategori.

Taksonomi til vurderingsskema - faglig:

1. Begynder – urutineret
 • Skal koncentrere sig om at løse forholdsvis enkle opgaver.
 • Skal have præcise instruktioner.
 • Arbejder regelorienteret / opskriftorienteret.
2. Avanceret begynder - rutineret
 • Kan løse enkle – almindelige opgaver. Arbejder erfarings- baseret.
 • Har stadig behov for nogen instruktion. Har begyndende overblik over arbejdsprocessen
3. Kompetent
 • Arbejder i nogen grad selvstændigt. Foretager selv justeringer og til rettelser i opgaveløsningen.
 • Har overblik over arbejdsprocessen.
 • Har ikke brug for instruktion længere, men har brug for støtte og råd.
4. Kyndig
 • Arbejder selvstændigt.
 • Opdager og løser uforudsete problemer.
 • Vurderer intuitivt situationen. Har ikke brug for instruktion eller støtte, men ”bidragsgodkendelser”.
5. Ekspert
 • Arbejder helt selvstændigt.
 • Er sin egen opgaveløsning.
 • Har ikke brug for ledelse i opgaveløsning.


Taksonomi til vurderingsskema - social:

1. Begynder – urutineret
 • Skal koncentrere sig om at indgå i forholdsvis enkle relationer i arbejdsfællesskabet.
 • Skal have præcise instruktioner mht. social adfærd. Agerer regelorienteret.
2. Avanceret begynder - rutineret
 • Kan indgå i enkle relationer i arbejdsfællesskabet. Agerer erfaringsbaseret.
 • Har stadig behov for nogen instruktion. Har begyndende overblik over egen rolle.
3. Kompetent
 • Agerer i nogen grad selvstændigt i arbejdsfællesskabet. Foretager selv justeringer og til rettelser i sin sociale adfærd. Har brug for støtte og råd.
 • Har overblik over arbejdsfællesskabet.
4. 4. Kyndig
 • Agerer selvstændigt.
 • Har overblik over egen og andres rolle i arbejdsfællesskabet. Har social fornemmelse, og bidrager selvstændigt til arbejdsfællesskabets trivsel.
 • Vurderer intuitivt situationen.
 • Har brug for ”bidragsgodkendelser.”
5. Ekspert
 • Indgår værdibaseret og selvstændigt i sociale relationer/arbejdsfællesskaber.
 • Udviser selvsikkerhed. Udstråler karisma.
 

Taksonomi til vurdering af værktøjet: Min Selvtillid

1. Undgår konsekvent nye opgaver/problemer. Giver op ved den mindste mod- gang.

2. Undgår helst nye opgaver/problemer. Giver let op.

3. Forsøger at løse de opgaver/problemer, som kommer. Giver først op, når der er forsøgt flere gange.

4. Søger ind imellem selvstændigt opgaver/udfordringer. Giver som udgangs- punkt ikke op, men forsøger at lære af sine fejl.

5. Søger selvstændigt nye udfordringer. Lærer af sine fejl og fortsætter ufortrødent


Tidsplan


1.-2. dag
Introsamtale

1. måned
Evalueringssamtale med fokus på opstart
Teknisk faglig RKA 1. gang

Efter 3 måneder
Evalueringssamtale med fokus på kombinationsforløb og praktik
Teknisk faglig RKA 2. gang

Efter 6 måneder
Evalueringssamtale med fokus på kombinationsforløb og praktik
Teknisk faglig RKA 3. gang

Efter 9 måneder
Evalueringssamtale med fokus på fremtiden
Teknisk faglig RKA 4. gang

Løbende
Coachsamtaler
Fraværssamtaler
Afsluttende samtaler
Kompetencebevis
UU-vejleder

Social, personlig eller generel faglig RKA


Ca. hver anden måned
Ca. hver anden måned i hele elevens forløb afholdes ½ times samtale med eleven om overordnet evaluering/fremtid m.v. Evalueringen indarbejdes i forløbsplanen.

Du kan læse mere om RKA på www.realkomp.dk

Produktionsskolen

 Tårnvej 135  •  7200 Grindsted  •  Tel.: +45 61 13 61 76  •  CVR: 26072891  • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.