Undervisningsmiljøvurdering - Handlingsplan 2015

Sidste undervisningsmiljøvurdering blev foretaget i 2011. Egentlig havde vi besluttet, at lave en ny vurdering i 2015, efter vi er flyttet til ny adresse.
Da der er et lovkrav om, at vi skal lave vurderingen hver tredje år, har vi alligevel lavet en vurdering på vores nuværende adresse.

Vurderingen kortlægger skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Der er udarbejdet en spørgeramme, som retter sig mod skolen som helhed og mod det enkelte værksted (køkken, produktion, service og tekstil). Spørgsmålene besvares elektronisk, således der er mulighed for at få oplæst det enkelte spørgsmål. Undersøgelsen strækker sig over en periode på 2 uger, for at flest elever får mulighed for at besvare spørgsmålene.

Der er 5 svarmuligheder: Meget godt, godt, ok, dårligt og meget dårligt. Disse svarmuligheder er igen inddelt i 3 kategorier:

Godt og meget godt: Positivt
Ok: Neutralt
Dårligt og meget dårligt: Negativt

Hvis der er mere en 1/3, der svarer negativt beskrives og vurderes problemerne, og der udarbejdes en handleplan, hvor det fremgår, hvordan problemerne skal løses.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der udgør vores arbejdsmiljøorganisation, det vil sige, arbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten og skolens forstander. Arbejdsgruppen laver en vurdering efter ovennævnte kriterier og udarbejder et oplæg, en handleplan og retningslinjer for opfølgning til den øvrige personalegruppe. Elevrådet inddrages i arbejdet med handleplanen i det omfang problemerne er elevrelaterede.

I undersøgelsen for 2015 har 21 elever lavet en besvarelse, og det er på baggrund af disse besvarelser, vurderingen og handleplanen udarbejdes.
Produktionsskolen har et rigtigt godt undervisningsmiljø, men der er 2 områder, der kræver en indsats eller overvejelser.
 

Indsatsområder

Det fysiske undervisningsmiljø

Hvad er dit kendskab til skolens flugtvej?
34%, der svarer dårligt eller meget dårligt

Hvad synes du om værkstedets IT-udstyr?
33 %, der svarer dårligt eller meget dårligt
 
 

Handleplan og opfølgning

Kendskab til skolens flugtveje

I vores arbejde med eleven har vi besluttet, at alle elever ved introduktionssamtalen på værkstedet skal have kendskab til skolens flugtveje.
Vi må konstatere, at eleverne ikke får den nødvendige information på alle værksteder. Vi har aftalt, at der strammes op, dels over for lærerne, dels at vi sætter fokus på det i vores fællestimer, samt indfører 3 årlige brandøvelser.

Værkstedets IT-udstyr

50% af eleverne på både serviceværkstedet og produktionsværkstedet svarer, at værkstedets IT-udstyr er dårligt eller meget dårligt.
Værkstedslærerne vurderer, at der er det nødvendige IT-udstyr til rådighed for at udføre arbejdet på værkstederne, og at man ikke ønsker at stille IT udstyr til rådighed i forbindelse med pauseaktiviteter. Derfor er besvarelsen ikke overraskende.

Produktionsskolen

 Tårnvej 135  •  7200 Grindsted  •  Tel.: +45 61 13 61 76  •  CVR: 26072891  • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.