KUU - Kombineret Ungdoms Uddannelse

KUU trekanten

KUU trekanten er et samarbejde mellem 1 tovholder skole og 6 hjemstedsskoler. Tovholderskolen er Campus Vejle, dvs. det er Campus Vejle, der har det juridiske ansvar i forhold til Undervisningsministeriet. Hjemstedskolerne er Kolding Produktionsskole, Middelfart Produktionsskole, VPU Vejle, Datariet Vejle, Fredericia Produktionsskole og Produktionsskolen Grindsted

Målgruppe

Den unge skal være under 25 år og have afsluttet 9. eller 10. klasse. Den unge skal være uddannelsesparat

Det er UU, der skal visitere til uddannelsen

Uddannelsen

Med den 2-årige uddannelse, bliver den unge erhvervsassistent inden for et erhvervstema og uddannelsen giver mulighed for at søge job. Efter endt uddannelse kan den unge søge ind på en anden ungdomsuddannelse.

Vi har 2 erhvervstemaer:
”Håndværk” og ”Køkken, kantine, service”

Der kan max. begynde 12 elever og undervisningen er planlagt som holdundervisning. Hvis der er frafald, kan der ikke optages nye på holdet

Kontaktperson: Fast kontakt til eleven med henblik på at fastholde elevens sigte med uddannelsen og gennemførelse heraf, og har ansvar for, at der udarbejdes en forløbsplan for eleven. Skal drage omsorg for, at eleven udarbejder en arbejdsportfolio og en præsentationsportfolio. Står for undervisningen i arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære. Finder praktikpladser til erhvervstræning

 

 

Varighed og fag

2 år bestående af 4 dele.

Min. 2 fag på D-niveau, hvor dansk skal være det ene.
Del 1:
Arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og fag, der kan afsluttes på min. D-niveau
Del 2:
Arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder fag, der kan afsluttes på min. D-niveau, samt erhvervstræning af min. 2 uger og max. 8 uger
Del 3:
Arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder fag, der kan afsluttes på min. D-niveau, samt erhvervstræning af min. 3 uger og max. 8 uger

Undervisning i et obligatorisk kompetencegivende fag på D-niveau afsluttes med prøve

Del 4:
Arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder fag, der kan afsluttes på min. D-niveau, samt erhvervstræning af min. 5uger og max. 8 uger

Undervisning i et obligatorisk kompetencegivende fag på D-niveau afsluttes med prøve

 
 

Portfolio 

Gennem hele uddannelsen arbejdes med en arbejdsportfolio

Uddannelsen afsluttes med en portfolio prøve, der afholdes i 4. del af uddannelsen

Uddannelsesbevis

Tovholderskolen udsteder uddannelsesbevis

Økonomi

Uddannelsen er SU berettiget

Produktionsskolen

 Tårnvej 135  •  7200 Grindsted  •  Tel.: +45 61 13 61 76  •  CVR: 26072891  • Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.